Thực hiện thi công ngầm hoá đường dây 110kV


Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Lắp Điện Số Năm thực hiện thi công Ngầm hoá đường dây 110kV trở lên.

- Thi công Lắp đặt cáp ngầm 110kV trở lên.
- Thi công Xây dựng mương cáp.
- Cung cấp thiết bị và Vật tư thi công Lắp đặt cáp ngầm 110kV trở lên.
- Cung cấp và lắp đặt các trụ tạm và vận hành đường dây tạm.
- Kiểm tra, thí nghiệm cho cáp 110kV trở lên.
- Tái lập và hoàn trả hiện trạng của các hạng mục ban đầu.
- Cung cấp máy và thiết bị phục vụ cho thi công lắp đặt cáp ngầm
 

Các công trình đã thực hiện: 
1. Ngầm hoá đường dây 110 mạch kép Hiệp Phước - Tân Thuận đoạn qua khu nhà ở Nam Long.
- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
- Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN SỐ NĂM - PCC5
- Tư vấn giám sát: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC HIỆP PHƯỚC
- Thời gian thi công: 190 ngày
2. Đường dây cáp ngầm 110kV Tao Đàn - Hoà Hưng
- Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN SỐ NĂM - PCC5
- Tư vấn giám sát: 
- Thời gian thi công: 11 tháng

Những hình ảnh kéo cáp tại Công trình cáp ngầm 110kV Nam Long

Công nhân thi công kéo cápCông nhân đều chỉnh máy thi công


Máy kéo cáp tự tạoXe chuyên dụng phục vụ thi công kép cáp


 
Đối Tác
Địa chỉ :104 Trần Tấn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại :+84 28 38 124 867 - Fax: +84 28 38 124 910.
Email: pcc5@pcc5.com.vn